Latest News & Events

IMG-20240101-WA0016.jpg

2024 ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

2024 ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

Read More
IMG-20231221-WA0028.jpg

ICYM ಬಾರ್ಕುರ್ ಘಟಕಾಚೊ 47ವೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್

ICYM ಬಾರ್ಕುರ್ ಘಟಕಾಚೊ 47ವೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್

Read More
IMG-20231220-WA0009.jpg

ಬಾರ್ಕುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಭೆಸ್ಪಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಬಾರ್ಕುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಭೆಸ್ಪಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

Read More
IMG-20231220-WA0045.jpg

ಬಾರ್ಕುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಬಾರ್ಕುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

Read More
IMG-20231204-WA0004.jpg

ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

Read More
IMG-20231126-WA0008.jpg

ICYM Barkur : 2024ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ನವೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್

ICYM Barkur : 2024ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ನವೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್

Read More
IMG-20231120-WA0015.jpg

ICYMಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ ಬಾರ್ಕುರಾಂತ್ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ದೊ

ICYMಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ ಬಾರ್ಕುರಾಂತ್ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ದೊ

Read More
IMG-20231119-WA0008.jpg

ಬಾರ್ಕುರಾಂತ್ ಕಂತಾರಿಸ್ತಾಂಚಿ ಶಾರೊತಿಣ್ ಸಾಂ ಸಿಸಿಲಿಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

ಬಾರ್ಕುರಾಂತ್ ಕಂತಾರಿಸ್ತಾಂಚಿ ಶಾರೊತಿಣ್ ಸಾಂ ಸಿಸಿಲಿಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

Read More
IMG-20231112-WA0077.jpg

ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

Read More
IMG-20231112-WA0002.jpg

ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉದ್ಘಾಟನ್

ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉದ್ಘಾಟನ್

Read More