Latest News & Events

IMG-20230925-WA0002.jpg

Congratulations Risha Thaniya Pinto

Congratulations Risha Thaniya Pinto

Read More
IMG-20230923-WA0000.jpg

Obituary : Alice Dias, Hanehalli

Obituary : Alice Dias, Hanehalli

Read More
IMG-20230921-WA0005.jpg

ಬಾರ್ಕುರಾಂತ್ ಸಾಂ. ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊ ಕೊಪೆಲಾಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಸಂಸ್ಮರಣ್ ಆನಿ ಸಾಂತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

ಬಾರ್ಕುರಾಂತ್ ಸಾಂ. ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊ ಕೊಪೆಲಾಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಸಂಸ್ಮರಣ್ ಆನಿ ಸಾಂತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

Read More
IMG-20230920-WA0018.jpg

ಗಣೇಶೋತ್ಸವ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್

ಗಣೇಶೋತ್ಸವ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್

Read More
Screenshot_2023_0908_215137.png

Nativity Feast Celebration at Barkur Parish

Nativity Feast Celebration at Barkur Parish

Read More
IMG-20230902-WA0009.jpg

Obituary : Faustine Dias, Kachur

Obituary : Faustine Dias, Kachur

Read More
National-Flag-1.jpg

ಬಾರ್ಕುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ 77ವೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಬಾರ್ಕುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ 77ವೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

Read More
IMG-20230815-WA0024.jpg

ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಬಾರ್ಕುರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾನ್

ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಬಾರ್ಕುರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾನ್

Read More
IMG-20230813-WA0046.jpg

ಬಾರ್ಕುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಯುವ ದಿವಸ್ - 2023 ಆಚರಣ್

ಬಾರ್ಕುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಯುವ ದಿವಸ್ - 2023 ಆಚರಣ್

Read More
IMG-20230704-WA0000.jpg

Obituary : Irene Crasta

Obituary : Irene Crasta

Read More