2024ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಚ್ಯಾ ಉಪಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಜ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ICYM ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಚಲ್ಲಿ. ಹೆ ಸಕಯ್ಲೆ ಯುವಜಣ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲೆ :

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಸಿಯೊಲ್ಲಾ ಪಿಂಟೊ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : ರಿಶೋನ್ ಬಾರ್ನಸ್

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಅಬಿಡಿಯೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ

ಸಾಂಗಾತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/YOUCAT Incharge : ಕ್ಲೆರಿಸ್ಸಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಖಜಾನ್ದಾರ್ : ಡ್ಯಾರಲ್ ಡಾಯಸ್

ಖೆಳ್/ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಲಿತುರ್ಜಿ In charge : ಕೀತ್ ಮಿನೇಜಸ್

PRO : ರಿಯೊನಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್

ಯುವ ಸಚೇತಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕರ್ವಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಯುವ ಆಯೊಗಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾರ್ ಹೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ನವ್ಯಾನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ‌ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ICYM ಘಟಕ್ ಆನಿಕ್‌ಯೀ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂವ್.

ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

ನವೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ಜನೆರ್ 1 ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹುದ್ದೊ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲೆ.